Mida tähendab IOS?

Inglisekeelne tähekombinatsioon IOS tähistab mõistet information overload syndrome.
Eesti keelde tõlgituna infoväsimuse sündroom.
See on infoülekülluse või infomüra tõttu tekkinud haiguslik seisund.

Esmakordselt kasutas mõistet “info üleküllus” Bertram Gross oma teoses “The Managing of Organizations” juba 1964. aastal.
Mõiste populariseeris futuroloog Alvin Toffler 1970ndatel aastatel ehk 50 aastat tagasi.
Selle aja jooksul on aga infohulk drastiliselt kasvanud.


See video kirjeldab ilmekalt infohulka,
millega iga päev kokku puutume


Kuidas infoväsimuse sündroomi ära tunda?

  1. Inimene vajab rohkem aega infost arusaamiseks
  2. Keskendumine konkreetsele ülesandele on väga raske
  3. Ei suudeta eristada olulist infot ebaolulisest
  4. Tekib motivatsiooni langus ja ärritustunne

Halvemal juhul lõpeb asi stressi ja läbipõlemisega


Kas ka Sind ohustab infoväsimuse sündroom?

Vasta järgnevatele küsimustele
1 Söömise ajal on avatud Sul taustaks televiisor, arvuti või mõni teine nutiseade jah/ei
2 Sõites autoga või bussiga on Sul alati avatud nutiseade või kuulad raadiot/muusikat jah/ei
3 Keskmiselt avad tunnis korra või enam mõne sotsiaalmeedia konto jah/ei
4 Kujutades ette päeva ilma arvutita, telefonita või muu nutiseadmeta, valdab Sind hirm jah/ei
5 Ka peol olles avad telefoni, et olla kursis, mis toimub sotsiaalmeedia kanalites jah/ei
6 Tihti valutavad Sul õhtuti pea või silmad jah/ei

Kui vastasid vähemalt 4 küsimusele “jah”, siis võib sind ohustada infoväsimuse sündroom!
Soovitus: VÕTA INFOVABALT!


Info ülekülluse sündroomi kohta saad lugeda ka wikipediast
See wikipedia artikkel on Tallinna Ülikooli ELU projekti "Kuidas ennetada infoväsimuse sündroomi?" tulemus.
Kõik siin veebilehel kasutatud materjalid on valminud selle sama projekti raames.
Veebilehe autor on selle projekti töögrupi liige.